IPv6 és bevezetését támogató technológiák

 

Bár az internet protokoll 6-os verzióját (IPv6) már 1998-ban definiálták (RFC 2460), általános elterjedése az egész világon, így hazánkban is sokáig késett, és csak a publikus IPv4 címtartomány kimerülésével vált halaszthatatlanná. Az IP új verziójára való zökkenőmentes és mielőbbi áttérés megköveteli, hogy a hálózatokkal foglalkozó szakemberek birtokában legyenek a szükséges ismereteknek. Ez nem pusztán az IPv6 protokoll ismeretét jelenti, hanem a két protokoll együttműködéséhez szükséges különféle ún. IPv6 áttérési technológiák (IPv6 transition technologies) és azok különféle implementációinak alapos ismeretét is. Nem tudunk olyan magyar nyelvű szakkönyvről, ami ezt a témát kellő mélységben tárgyalná; célunk ennek a hiánynak a betöltése. Munkánkkal gyakorlati szakemberek, egyetemi hallgatók, oktatók és kutatók számára egyaránt segítséget szeretnénk nyújtani. Az olvasóról feltételezzük, hogy birtokában van az alapvető számítógép-hálózati ismereteknek, beleértve mind a TCP/IP protokollcsalád (TCP/IP protocol stack), mind a hordozóhálózatként használt különféle fizikai/adatkapcsolati szintű hálózati megvalósítások ismeretét.

Az IPv6 témakörben az alapoktól indulunk, bemutatjuk az IPv6 címzését, az IPv6 datagram szerkezetét és az IPv6 protokoll működését, fokozott figyelmet szentelve az IPv4-től eltérő megoldásoknak (pl. ARP helyett NDP). Az elmélet mellett gyakorlati példákkal illusztráljuk az egyes megoldások beállítást, használatát, tesztelését. Külön fejezetben foglalkozunk az útválasztás kérdéseivel. Az áttérési technológiák közül azokat tárgyaljuk részletesen, amelyeket jelenleg fontosnak, előremutatónak tartunk. Néhány áttérési technológia általunk kiválasztott implementációival kapcsolatban bemutatjuk saját kutatási eredményeinket is. Reméljük, hogy ezek hasznosak lesznek mind a gyakorlati szakemberek számára (segítenek a megfelelő technológia és implementáció kiválasztásában), mind az akadémiai szféra résztvevőinek (további kutatásokra motiválnak). Bár a könyv terjedelmének jelentős részét a kutatási eredményeink bemutatása teszi ki, hangsúlyozzuk, hogy ez messze nem teljes; számos probléma vizsgálatára van még szükség, melyre ezúton is keresünk együttműködő partnereket.

Munkánknak ez az első kiadása, amit szeretnénk a továbbiakban folytatni, bővíteni. A könyv újabb kiadásáról tájékoztatást adunk, valamint a könyvvel kapcsolatos észrevételeket, hibabejelentéseket köszönettel fogadunk.

Reméljük, hogy munkánk hozzájárul az IPv6 mielőbbi magyarországi elterjedéséhez.

 

Lencse Gábor, Répás Sándor, Arató András

 

Letöltés: IPv6-konyv.pdf

 

Bibliográfiai adatok:

Cím: IPv6 és bevezetését támogató technológiák

Szerzők: Lencse Gábor, Répás Sándor, Arató András

Kiadva: 2015. szeptember 1.

ISBN: 978-963-12-3272-1

DOI: 10.18660/ipv6-b1.2015.9.1

147 oldal

A könyv a Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) 3.0 licenc alatt használható, terjeszthető. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Kiadja a HunNet-Média Kft. 1132 Budapest, Victor Hugó utca 18-22. Felelős kiadó a Kft. mindenkori ügyvezetője.